”Att med yogans hjälp få guida dig till ett bättre välmående med en strävan om att nå din fulla potential, fysiskt och mentalt.”