Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. (PUL – Personuppgiftslagen – uppdateras och skärps i och med att GDPR träder i kraft.)

Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till adress, telefonnummer och epostadress.

Yogarina hanterar de personuppgifter som du anger vid köp och bokningar och sparar dessa uppgifter för att hantera dina bokningar samt klipp- och terminskort. Yogarina kommer att använda de personuppgifter som inhämtas i samband med köp i syfte att fakturera. I samband med PT-lektioner görs minnesanteckningar (ej att jämföra med journalanteckningar). Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Yogarina är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att du har rätt att kostnadsfritt efter din skriftliga begäran en gång per kalenderår hämta ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, syftet med användningen av personuppgifterna och till vilka kategorier av mottagare uppgifterna har lämnats.

Yogarina är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen, t.ex. felaktiga uppgifter.

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, genom att enkelt avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till någon annan.