Köpvillkor

14 dagars ångerrätt

När du anmäler dig till en av våra kurser, workshops eller utbildningar det 14 dagar ångerrätt från det datum du fått din plats bekräftad. Inte från och med det datum du betalat.

Om du bokar dig mindre än 14 dagar innan starten av ett arrangemang har du ingen ångerrätt.

Enligt lagen har du 14 dagar ångerrätt när du handlar online. Detta gäller dock inte onlinekurser eller fritidstjänster, resor, retreat, eller event där näringsidkaren har tagit in externa tjänster. För resor kan din reseförsäkring dock gälla, kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på hur just ditt avtal ser ut.

återbetalningar

Vi gör inga återbetalningar om du uteblir från utbildningar, workshops eller något av våra andra arrangemang. Vi planerar, förbereder och avgör om vi kan hålla våra utbildningar och event utifrån antal anmälda deltagare. Vi gör detta med full dedikation och räknar med att studenter/deltagare som har åtagit sig att komma, kommer. I utbyte mot vårt löfte att hålla vårt åtagande att leverera tjänsten, ber vi våra elever att hålla sina löften att betala och delta.

Din avgift täcker kostnaderna för lokaler, planering och utförande.

Betalning för lokal, material, resor eller andra utgifter sker i utbyte mot att en plats bokas för dig. Om du mottagit bekräftelse för att hålla din plats, godkänner du att betala resten av din faktura i enlighet med betalningsplanen du registrerar dig oavsett om du faktiskt deltar. Om kursen inte blir av/ställs in av mig återbetalas hela summan. Meddelande om detta sker senast 10 dagar innan kursstart.

ta igen missat utbildningstillfälle

Vi förstår att livet händer, oavsett planer. Av rättvisa till alla mina elever gör jag inte undantag med återbetalningspolicyn, och jag måste förbli konsekvent. Om du skulle bli akut sjuk eller råka ut för en nödsituation, kontakta mig för att undersöka om det finns utrymme i en undervisning som passar ditt schema, så kan vi eventuellt överföra dig till ett annan kurs som går inom 24 månader.

OBS! Det är ingen garanti att du kan få en annan utbildning, kurs eller event i ersättning.

vid ändrade omständigheter

Kurserna har ett startdatum men inget slutdatum för att jag ska kunna ha möjligheten att justera under terminens gång, när livet händer. I möjligaste mån kommer kursen endast att förlängas men ske på  samma tid och dag som mål.

Vid oförutsägbara händelser som ligger bortom arrangörens kontroll tillämpas force majeure, force majeur kan tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom vår kontroll som arrangör, och påverkar förutsättningarna att uppfylla avtalet eller genomföra arrangemanget.

Detta kan innebära att hela, eller delar av, arrangemanget sker online istället för på plats, men fortfarande vid samma tillfälle som planerat.
Om arrangemanget skulle flyttas till ett annat datum kan du välja att behålla din plats vid det nya datumet, ha din fulla erlagda betalning innestående till valfritt kommande arrangemang, eller få återbetalning. Om vi som arrangörer lagt betalning för ditt boende, lokalhyra eller annan extern tjänst eller kostnad får du då tillbaka din investering minus de utläggen. 

onlineprodukter

Betalning för onlineprodukter ger dig direkt tillgång till innehållet. Vid köp av onlineprodukter så som exemplevis, men inte enbart begränsat till, onlinekurser, klasser, nedladdningsbara filer avsäger du dig 14 dagars ångerrätt då du får direktaccess till kursen.

Vi förstår att vår manuella hantering av bokningsprocessen inte är perfekt. Fel händer och vi lovar att göra vårt bästa för att hjälpa till att lösa eventuella problem du kan stöta på. Om ett fel upptäckts, eller du inte kan använda vår onlineprodukt, vänligen skicka en pdf-fil med en kopia av din faktura som skickas till dig via e-post. Samt en komplett beskrivning av problemet du stött på.

Om du är nyfiken på att anmäla dig till en kurs, workshop eller mina andra event– vänligen maila på carina@yogarina.se så hjälper jag till att svara på eventuella frågor du kan ha.

Uppdaterad 2022-05-31