Skapa aktivitet online

Erfarenheter visar att det skapar en fin sammanhållning mellan personalen att yoga tillsammans även då man sitter på varsitt håll och inte kan vara på arbetsplatsen.

Idag kan det vara svårare att få till en ergonomisk arbetsplats, hitta god arbetsro och fokus. Det blir därför än viktigare att ta hand om kroppen och knoppen. Yogan är ett utmärkt verktyg för att släppa på spänningar, stress och hitta fokus. De olika kroppsställningarna (asana) under yogan ökar din rörelseförmåga och kroppsmedvetenhet vilket hjälper dig till bättre kontroll och kontakt med kropp och knopp.

Det medvetna andetaget är en tillgång som frigör ny energi, sänker stressnivåer och bidrar till bättre kroppshållning. 

30 minuter räcker för att ge en effekt.

Den virtuella företagsyogan kan till exempel bestå av; övningar på golvet (går bra utan yogamatta) eller på stol, andningsövningar, meditation. 

Genom olika modifieringar kan vi tillsammans yoga oavsett fysisk förmåga och erfarenher – utefter era önskemål. Träningsklädd eller inte.

Via YouTube eller via Ert intranät.